Welkom bij Sleutelnet

Sleutelnet is het samenwerkingsverband van de zorgpartijen in de regio Zuid-Holland Noord op het gebied van zorgcommunicatie. Sleutelnet heeft als doelstelling het in stand houden, uitbreiden en doorontwikkelen van elektronische gegevensuitwisseling binnen de regio. Hiermee zorgt Sleutelnet ervoor dat patiëntgegevens sneller, veiliger, vollediger en met minder inspanningen bij de juiste zorgverlener terechtkomen. Daarnaast stimuleert Sleutelnet de zorgcommunicatie tussen zorgverleners en zorgconsumenten. 

Lees meer over Sleutelnet

Verwerkersovereenkomsten t.b.v. de AVG
Sleutelnet is volop bezig met het invullen van haar eigen verantwoordelijkheden betreffende de AVG en met het ondersteunen van de zorgaanbieders in de regio om aan hun verplichtingen uit hoofde van de AVG te kunnen voldoen. Het gaat er hierbij om dat de persoonsgegevens van de patiënten/cliënten (“betrokkenen”) beschermd worden en op een rechtmatige manier worden verwerkt, dat is het doel van de AVG. Er zijn in Nederland en in de zorg inmiddels vele misverstanden over welke middelen volgens de AVG verplicht zijn om dit doel te bereiken. Één daarvan is dat iedereen met iedereen een aanvullende schriftelijke verwerkersovereenkomst zou moeten sluiten. De AVG vereist dit niet. Wat wel nodig is, is dat er goede afspraken worden gemaakt en vastgelegd tussen verantwoordelijken, verwerkers en subverwerkers in een bepaalde samenstelling (zoals een “ecosysteem of regio”). Het sluiten van extra schriftelijke verwerkersovereenkomsten alleen is niet voldoende. Nederland dreigt een papieren bolwerk te worden van verwerkersovereenkomsten, die geen betekenis hebben omdat ze contextonafhankelijk overeengekomen worden, niet geconcretiseerd genoeg en niet afdwingbaar zijn en het daarmee afgedaan wordt. Terwijl het moet gaan om aantoonbaar concrete en effectieve (inclusief afdwingbare) afspraken.

Het gaat erom 1) dat de afspraken gepast zijn in onze context van regionale uitwisseling van patiëntgegevens, via de Saas-oplossingen die Sleutelnet contracteert met betrouwbare leveranciers. 2) Dat het naleven van de afspraken geborgd wordt door middel van monitoring en maatregelen nemen wanneer dit mis gaat of lijkt te gaan. Sleutelnet wil de regio helpen om dit correct in te vullen. Daarvoor hebben wij hulp ingeschakeld van Deloitte, die via het geïntegreerde label, Digital Health Compliance, waarbij de juiste juridische, technische en organisatorische maatregelen worden gecombineerd, het best passende en adequate systeem kan adviseren. Op dit moment zijn wij bezig met het ontwerpen van een oplossing die zowel beter aansluit op de doelstellingen van de AVG en de bescherming van persoonsgegevens als pragmatisch is zonder overbodige administratieve lasten. Dit wordt zeer waarschijnlijk een afsprakenstelsel die regionaal wordt vastgesteld, gepubliceerd, beheerd en gemonitord, waarbij individuele papieren overeenkomsten tussen alle >1000 zorgpartijen en talloze verwerkers niet meer nodig zullen blijken. Idealiter hadden wij deze oplossing op dit moment al aangereikt aan de zorgaanbieders, maar dit is helaas aan zowel de kant van Sleutelnet als van Deloitte als van veel betrokken zorgaanbieders niet mogelijk gebleken. Maar wij zijn ervan overtuigd dat de mate waarmee wij (met wij bedoel ik alle zorgaanbieders in de regio die zich verenigd hebben in Sleutelnet) ermee bezig zijn zal stuiten op positieve reactie van eventuele vragen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verwachten uiterlijk in juli de oplossing aan al onze stakeholders aan te reiken. Overigens geldt dat wij de huidige structuur van overeenkomsten (met de leveranciers en de afnemers van onze diensten), onze opzet als RSO (governance) en onze richtlijnen en gedragscodes al hebben ingericht in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy&gegevensescherming, gegevensuitwisseling in de zorg, geheimhouding en informatiebeveiliging.

Jasper van Sambeek
Directeur Sleutelnet

ZorgMail

Heeft u een vraag of problemen met EDI-berichtenverkeer? Onze servicedesk is op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:00 via 0345 - 53 53 90 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie

 

Sleutel-mail

Met Sleutel-mail kunt u op een veilige manier e-mails sturen en ontvangen. Voor technische vragen of problemen is onze servicedesk van Effect ICT tijdens kantooruren bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 071-7114641, of bekijk de supportpagina. 

Bent u uw wachtwoord vergeten of heeft u een algemene vraag? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Nu aanmelden   Inloggen Sleutel-mail

Sleutel-portaal

Heeft u een UZI-pas, Digipass of MyDigipass? Dan kunt u gebruik maken van het Sleutel-portaal. Op het portaal kunt u gebruik maken van verschillende diensten van Sleutelnet.

Inloggen Sleutel-portaal

 • logoActiVite
 • logoAllerzorg
 • logoAlrijnezorggroepdef
 • logoBasalt
 • logoCuradomidef
 • logoCurium-LUMC
 • logoDokterDienst3
 • logoDsv
 • logoFlexiekids
 • logoGrootHoogwaak2
 • logoHetLichtpunt
 • logoHuisartsen vereniging Rijnland
 • logoIZO Thuiszorg
 • logoKim
 • logoLUMC_nieuw
 • logoLibertasNieuw354x167
 • logoMarente
 • logoOogkliniekdehorsten
 • logoPRO-CURA
 • logoRDOGHM
 • logoRivierduinenk
 • logoSCALdef
 • logoSHR
 • logoSSDR
 • logoTopazdef
 • logoTransparant 167x354
 • logoTrombosedienst2
 • logoWZinitiatiefLeiderdorp
 • logoWijdezorg
 • logoZZdef
 • logoZorg-Vuldig
 • logoZustersvoorZorg